Tag Archive for: pergole

Prijatno mesto za boravak napolju u toplim mesecima, zasenčivanje prostorija u objektima koji nemaju izvedenu natkrivku koja obezbeđuje zaštitu od toplote spolja može se obezbediti pergolama. Mogu se dodavati naknadno, na već izgrađene objekte, ali i graditi paralelno sa novim objektom.

Pergole se mogu napraviti spojeno sa nekim od objekata, ali i postaviti samostalno – u parku, bašti, iznad bazena i slično. Spadaju u posebnu vrstu građevinskih objekata na otvorenom sa strukturom sačinjenom od dva dela: potpornim stubovima i krovnim rešetkama.

Krov pergole može biti otvorenog i zatvorenog tipa. Kvadratnog ili pravougaonog oblika, pergole se od paviljona, s kojim se često mešaju, razlikuju po krovnoj natkrivci koja je, u drugom slučaju, isključivo čvrsta, odnosno zatvorena.

Od nadstrešnice se razlikuje po svrsi, budući da se nadstrešnice prave u vrlo jednostavnoj konstrukcijskoj izvedbi, najčešće za zaštitu automobila od atmosferskih uticaja, dok je kod pergola vrlo bitan i dizajn, materijal i tehnika gradnje.

Abeceda za gradnju pergola

Pogledom na izgrađene pergole čini se da je odluka za izgradnju i izvođenje radova najmanji problem što može uputiti na pogrešne i zaključke i poteze investitora. Jednostavnih konstrukcija, podstiče na utisak da je za gradnju dovoljna ideja, nešto materijala i dobra volja visprenog majstora, što nije tačno.

Sama jednostavnost je odlika koja se od nje zahteva i rezultat je promišljanja i izvođenja ideja na teme:

  • na koji način da se uklopi na postojeći objekat, a da krajnji rezultat bude jednak savršenom arhitektonskom rešenju
  • na koji način da se uklopi u pejzažnu celinu u smislu da nenametljivo oplemeni prirodni ambijent

Najkraće rečeno: pergole se moraju, u estetskom, i funkcionalnom smislu, prilagodit već postojećoj građevini i pejzažu da bi izgledale kao prirodan dodatak ambijentu.

Način gradnje pergola

Kao i svaka druga građevina pergola mora imati osnovne elemente: pod, zidove i krov, a  izbor materijala zavisi od primarne ideje, ambijenta, kao i od raspoloživog budžeta.

Način gradnje se ne razlikuje mnogo od bilo koje drugug građevinskog poduhvata: potrebno je pripremiti podlogu, u ovom slučaju sa minimalnim zemljanim radovima, postaviti noseći ram i krovnu konstrukciju.

Od materijala se najčešće koriste drvo, aluminijum i čelik, i svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke. Nije redak slučaj da se pergole grade i kombinacijom materijala, naročito kada su u pitanju javne površine.

Drvo se najčešće koristi kada se želi postići ambijentalna pripadnost pergole određenom pejzažnom scenariju, i uglavnom se radi o parkovskim izvedbama, ili pergolama koje se postavljaju u dvorištima i baštama domaćinstava. Koristi se impregnirano drvo sa slojevima zaštitnih premaza koji konstrukciju štite od atmosferskih uticaja.

Metalne pergole

Najčešće se grade u urbanim sredinama u skladu sa potrebama koje ističe prednosti metalnih konstrukcija nad pejzažnom adaptilnošću drveta. Materijali koji se koriste su čelik i aluminijum.

Čelične pergole su vrlo izdržljive, otporne na udarce vetra i pružaju osećaj sigurnosti u područjima sa nestabilnom klimatskom situacijom, ali su i teže. Konstrukcije od čelika su do 2,5 puta teže od aluminijumskih. “Ljubitelji” čeličnih pergola najčešće su restorani, hoteli, ali i industrijski objekti.

Stabilnosti i pouzdanost kao osnovne prednosti za izbor čeličnih pergola imaju i dodatni trošak a to je redovno godišnje održavanje. Bez obzira što je čelik tretiran zaštitinim premazom, najmanje jednom godišnje je potrebno obnoviti zaštitu konstrukcije, ali i proveriti spojeve.

Aluminijumske pergole se ističu svojom adaptibilnošću i kada je u pitanju gradnja, ali i estetika. Vrlo lako se postavljaju, takođe, mogu se premeštati uz minimalne troškove. Ono što ih čini poželjnim su i niski troškovi održavanja budući da je materijal tretiran aluminijum oksidom što onemogućava nastanak rđe.

Estetski se mogu usavršiti dodavanjem eloksirane, tekuće ili praškaste boje pa ni domaćinstva ne prežu od izbora aluminijumskih pergola za svoje potrebe. Aluminijum je stilski prilagodljiv na gotovo svaku ideju, a posebno privlačna je i niska cena u odnosu na drvo i čelik.

Za razliku od drveta, ili čelika, aluminijum se stilski, vrlo jednostavno može kombinovati sa oba materijala na način da se dobije vrlo promišljen koncept koji odgovara i estetski najizbirljivijem ukusu.

Sumirano, vrlo jednostavna građevina koja može doprineti osećaju estetskog zadovoljstva ambijentom, pergola spada u red objekata koji, na najjednostavniji način, spaja multifunkcionalnost sa ekološkim i prohtevima i standardima.